Millingen aan de Rijn

Idylle Millingen aan de Rijn ~ Samen werken aan een duurzamere leefomgeving

Wist je dat we afhankelijk zijn van groene planten en bacteriƫn? Planten vormen - in combinatie met de bodem - de basis van ons land-ecosysteem! Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van bijen, hommels, vlinders en vogels. Dat het niet goed gaat met veel soorten bijen, hommels en vlinders weten we al een tijdje. Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder voedsel, stuifmeel en nectar voor deze belangrijke dieren beschikbaar. Het omvormen van monotone grasweides naar duurzame en nectarrijke bloemenweides geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving.

De nieuwe idylle, die naast de St. Martinusschool wordt aangelegd, komt tot stand dankzij een samenwerking tussen gemeente Berg en Dal, lokale bewoners, de St. Martinusschool, K3 Delta en Duurzaam Berg en Dal. Dankzij de steun (crowdfunding actie) van diverse inwoners van de gemeente Berg en Dal zijn wilde bloemenzaden en biologische bloembollen aangeschaft.

 

Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten (zaden) worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. Samen met de kinderen van de St. Martinusschool is de idylle in april ingezaaid met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Door het ontwerp van de idylle wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt en in de kern komen insectenhotels te staan.

Op 14 juni worden de insectenhotels geplaatst en door de leerlingen van de St. Martinusschool 'gevuld'. Eind september wordt de idylle ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.

Ook zijn door de leerlingen in het najaar 2.000 biologische boerenkrokussen (video) geplant. Leerlingen die hielpen met het planten van de bloembollen kregen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden februari en maart extra voedsel (nectar) beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.

 

Arjan Vernhout

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving