Crowdfunding

Crowdfunding: samen werken aan duurzame en nectarrijke bloemenweides en bloemrijke bermen

 

Dat het niet goed gaat met bijen, hommels en vlinders, de bestuivers van onze voedselgewassen, weten we al een tijdje. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Van de ruim 300 soorten bijen is reeds 60 procent bedreigd. Door de teruglopende biodiversiteit is er steeds minder voedsel, stuifmeel en nectar voor deze belangrijke en bijzondere dieren. Dit wordt doorgaans toegeschreven aan het gebruik van landbouwgif, in combinatie met het verlies aan bloeiende bloemen in het landschap, waardoor de insecten minder voedsel kunnen verzamelen. Dat is slecht nieuws voor ons allemaal. Want wist je dat planten en bloemen (vegetatie cq. plantengemeenschappen) de basis vormen voor ons (land-)ecosysteem? Het omvormen van saaie graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides en bloemrijke bermen geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving.

 

> de locaties zijn voor iedereen goed toegankelijk en op plekken waar veel mensen komen. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van de bloemenweides!

> het gaat om locaties waar percelen en bermen met bestaand gras wordt afgeplagd (machinaal en handmatig) om zo geschikte zaaibedden te creëren voor bloemen.

> alleen geschikte gebiedseigen en meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving waar we de bloemenweides en –bermen aanleggen en die geschikt zijn voor de (grond)situatie ter plekke.

> door het plaatsen van insectenhotels, hommelhuisjes en bijenschuren krijgen de bloemweides een echte blikvanger en uiteraard biedt het onderdak voor de verschillende insecten. Deze worden in samenwerking met basisscholen gebouwd en geplaatst. Het bouwen en plaatsen wordt zo educatief ondersteunt en aanvullend worden educatieve 'plukmiddagen' georganiseerd.

> de kosten voor het eenmalig aanleggen van duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen inclusief de insectenhotels, hommelhuisjes en bijenschuren bedragen rond de € 5,- per m2.

Meer informatie vind je op de pagina 'Duurzame bloemenweides'. Op de afbeelding (rechts) zie je wat er allemaal moet worden gedaan. Zo'n 40% van de opbrenst gaat naar de levering van wilde bloemenzaden en verwilderingsbollen. Het gereed maken van de zaaibedden omvat zo'n 35% van de kosten en 20% gaat naar het planten van bloembollen en het inzaaien en tijdelijk afzetten van de zaaibedden en het bouwen en plaatsen van insectenhotels en bijenschuren. Het overige deel van de kosten (zo'n 5%) gaat naar marketing en communicatie en de algemene begeleiding. Bekijk ook de speciale Pinterest pagina Duurzaam Berg & Dal.

 

Crowdfunding: help mee, doe mee en bouw mee

Wil je graag een bijdrage leveren aan het samen werken aan duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen dan kun je hier een donatie (gift) doen. Zoals gezegd is de ambitie om voor iedere m2 auto bloemenweides en bloemrijke bermen aan te leggen. Heb je thuis één auto dan kun je voor één auto doneren. Heb je thuis twee auto's dan kun je voor twee auto's doneren, etcetera.

Circulair ondernemen: duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen + insectenhotels en bijenschuren

Hoe bereken jij jouw donatie?

De gemiddelde oppervlakte van een auto is zo'n 8 m2. Één auto = 40,-. Twee auto's = € 80,-

Hoe berekenen ondernemingen hun donatie?

Voor bedrijfswagens geldt een grotere oppervlakte. Die zijn gemiddeld zo'n 10 m2. Één bedrijfswagen = € 50,- . Twee bedrijfswagens = € 100,-

Doneren gaat via je eigen bankrekening (iDEAL)

Fantastisch dat je wilt doneren en alle bedragen zijn welkom! Je kunt bovenstaand voorbeeld volgen, maar uiteraard zijn alle bedragen welkom. Je donatie gaat via iDEAL: simpel en veilig en via je eigen bank (ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank of de Triodos Bank). Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "groene slotje" in je browser. De 'payment provider' Mollie faciliteert de iDEAL betaling via deze website en doet dit voor meer dan 10.000 bedrijven. De betaling via iDeal/Mollie is kostenloos. Daarnaast kun je ook altijd een gift overmaken op Triodos bankrekeningnummer NL53 TRIO 0198004117, ten name van V-consult en onder vermelding van “gift duurzame bloemenweides”. Heb je nog vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op.

 

Selecteer hieronder het bedrag en klik op "doneren". Vervolgens kan je via je eigen bank (iDEAL) de betaling afronden.

,

Bedankt voor je bijdrage aan een duurzamere samenleving en een veerkrachtige leefomgeving!

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving