Milieu & Energie

De gemeenteraad van Berg en Dal hoopt met het betrekken en benutten van de kennis uit de samenleving een grotere betrokkenheid te bewerkstelligen bij de vele opgaven en uitdagingen waar gemeente en samenleving voor staan. Een betrokkenheid die zich ook uit in het gedrag van mensen, waardoor de gemeente steeds minder een controleur is van de inwoner maar juist een enthousiaste partner in het aanpakken van de uitdagingen die ons allen raken. Dit geldt ook voor het aanjagen van duurzaamheid.

In het door de gemeente ontwikkelde Duurzaamheidsprogramma (2013) wordt een overkoepelend kader geschetst, om waar mogelijk (in samenwerking met partners) projecten en activiteiten te introduceren, te stimuleren en te faciliteren. Gelet op de lokale CO2-voetafdruk richt de gemeente zich primair op het verminderen van de CO2-uitstoot bij:

 

 • de hoofdsectoren gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie;
 • energiebesparing in de bestaande woningen en bij de gemeentelijke organisatie;
 • energiebesparing bij overige publieke instellingen (dienstverlening) in het algemeen en bij zorginstellingen in het bijzonder en;
 • het opwekken van duurzame energie.

 

Energiebesparing is het meeste effectieve en goedkoopste onderdeel van de energietransitie. Maar het vraagt wel om investeringen vooraf. Investeringen die zich pas in de loop van de tijd terugverdienen.

Energietransitie

De CO2-voetafdruk van een organisatie is de ‘stempel’ die zij achterlaat als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen.

CO2-neutraal ondernemen betekent dan dat een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor haar CO2-voetafdruk: door verbruik van fossiele brandstoffen te vermijden, het overige verbruik te reduceren en zelf duurzame energie op te wekken. Ideaal is het wanneer uiteindelijk geen enkel gebruik van fossiele brandstoffen meer nodig is.

Energieconvenant: samen werken aan energiebesparing en CO2-reductie

Deelnemers aan het energieconvenant streven naar X jaar lang X procent per jaar reductie op energieverbruik, CO2-uitstoot en waterverbruik. Verbinding tussen de deelnemers is cruciaal om zo gezamenlijk de doelstellingen te realiseren. Primaire doelen van het energieconvenant zijn energiebesparingen en lokale opwekking van hernieuwbare energie realiseren. Klimaatneutraal ondernemen zou het uiteindelijke doel kunnen zijn. Voor het succesvol uitvoeren van het energieconvenant spelen vier zaken een cruciale rol:

 

 1. berekenen van de CO2-voetafdruk en waterverbruik;
 2. het reduceren van CO2-uitstoot, energie- en waterverbruik;
 3. X% benodigde energie duurzaam opwekken;
 4. jaarlijks monitoren van de CO2-voetafdruk, waterverbruik en % duurzaam opgewekte energie.

 

Leven in een gezonde leefomgeving

 

Onze toekomst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van het milieu en ons leefklimaat: schoon water, vruchtbare aarde en gezonde lucht. Als wij doorgaan alsof er niets aan de hand is, kan de temperatuur op aarde zes graden stijgen en verliezen wij de controle op het klimaat. Dit mag niet gebeuren. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. En wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. En daarvoor hebben we zoveel mogelijk mensen nodig!

 

De lucht in Nederland behoort tot de vuilste in Europa. Door te investeren in groene innovatie en schone energie, kan de uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland fors kleiner worden. Een rechtvaardige economie draait op zon en wind in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie. Niet het success van vandaag, maar de winst van morgen staat centraal in onze groene, sociale en diervriendelijke economie.

 

De balans tussen economie, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling vraagt dan ook om scherpe keuzes voor duurzame landbouw, milieuvriendelijke mobiliteit en duurzame energieproductie.

 

Duurzame gemeente

Maandag 27 oktober 2014 werd in Conferentieoord De Poort de Duurzaamheidstop voor ondernemers in de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek georganiseerd. Tijdens het plenaire gedeelte kregen de ruim 70 aanwezigen een inkijk in de wereld van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een drietal sprekers schotelde de deelnemers energieke praktijkvoorbeelden voor over de kansen van lokale energiecoöperaties, lokale energieopwekking en over duurzaam produceren. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor de continuïteit van ondernemingen en instellingen. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen van werk. Ook geven (inter)nationale richtlijnen en standaarden aandacht aan energiebesparing en CO2-reductie (o.a. ISO, CO2-prestatieladder, MVO-prestatieladder, etcetera). De maatschappelijke rol van ondernemingen wordt zo steeds belangrijker. CO2-neutraal ondernemen is dan ook meer dan een strategie. Het gaat in essentie om het bestaansrecht van ondernemingen en organisaties.

In 2015 zijn diverse ondernemers en instellingen uitgenodigd voor een gezamenlijke verkenning over het doel en de inhoud van het op te zetten energieconvenant. Dit heeft geresulteerd in een Energieconvenant voor minimaal de periode 2016 - 2018. De gezamenlijke opdracht is om minder CO2-uitstoot te realiseren. De deelnemers aan het energieconvenant hebben gezamenlijk de intentie om jaarlijks tussen de 3% en 5% CO2-uitstoot te verminderen.

 

 • Gemeente Berg & Dal
 • St. Maartenskliniek
 • De Overhaag
 • Van Kesteren
 • Pluryn
 • Oosterpoort
 • Nikkelen Elektrotechniek
 • Weijerseikhout
 • Conferentiecentrum De Poort
 • Duits Isolatie
 • Achilles '29 (sinds 2016)
 • Nico de Witt PLUS supermarkt (sinds 2016)
 • ZZG Zorggroep (sinds 2017)
 • Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg (sinds 2017)

 

Door verbruik van fossiele brandstoffen te vermijden en door over te schakelen naar schone en onuitputtelijke energiebronnen, neemt een organisatie verantwoordelijkheid voor haar eigen CO2-uitstoot. Alle deelnemers hebben het huidige verbruik inzichtelijk gemaakt met behulp van de Milieubarometer. Zo’n 70% van de CO2-uitstoot is gekoppeld aan het gebruik van elektra (kWh) en gas.

Het jaarlijks 3% reductie elektra en gas realiseren door 10 organisaties staat gelijk aan de CO2-uitstoot van zo’n 50 huishoudens. Als deze vermindering van CO2-uitstoot puur door energiebesparing wordt gerealiseerd, vertegenwoordigt dit voor drie jaar een waarde van zo’n € 125.000,-. Ondernemers, instellingen en overige organisaties die zich nog graag willen aansluiten bij dit initiatief kunnen contact opnemen met Arjan Vernhout via arjan@v-consult.nl.

Samen bouwen aan een energiecoöperatie

Het werken aan duurzaamheid en dus ook het verkleinen van de gezamenlijke CO2-voetafdruk is belangrijk en een uitdaging die ons allen raakt. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. En wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Daarom hebben we zoveel mogelijk mensen nodig! Want samen hebben we meer impact.

In de afgelopen maanden zijn er diverse ondernemers geweest die interesse hebben getoond om een bijdrage te leveren aan de (commerciële) invulling van een lokaal op te zetten energiecoöperatie. Ze willen werken aan energietransitie en/of lokale opwekking van duurzame energie. Ze willen dit realiseren met een groep enthousiaste mensen en doen dit voor de lokale gemeenschap. Maar om te komen tot een echte coöperatie hebben we meer deelnemers en steun nodig. Hopelijk kunnen we een gezamenlijke energiecoöperatie opzetten, zodat we alle duurzame ideeën ook goed kunnen realiseren.

 

Loket Duurzaam wonen

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben de handen ineen geslagen om huiseigenaren te helpen met de verduurzaming van hun woning. De medewerkers van het loket werken in de hele regio en zijn de schakel tussen de huiseigenaren en lokale aanbieders. Zie ook www.duurzaamwonenplus.nl.

V.l.n.r.: Ivo Hermsen (De Overhaag), Eugene Janssen (Oosterpoort), Jan Weijers (Weijerseikhout), Mirjam van Riessen (gemeente Berg en Dal), Hans Rijndertse (Sint Maartenskliniek), Arjan Vernhout (V-consult), Niko Klop (Sint Maartenskliniek), Erik Weijers (gemeente Berg en Dal), Stefan Suntjens (Pluryn), Johan Duits (Duits groep), Jan van Kesteren (Van Kesteren), Ben Wolters (conferentiecentrum de Poort) en Theo Wijers (Nikkelen Elektrotechniek).

logo gemeente Berg en Dal
Duurzaamheid Berg en Dal

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving