Home

Wil de toekomst even wachten op duurzame oplossingen....

 

Duurzaam doen wordt steeds urgenter en steeds meer mensen komen dan ook in beweging en realiseren nieuwe verbindingen. Zo ontstaan nieuwe en innovatieve coöperaties, gemeenschappen en sociale netwerken rond thema's die er toe doen, zoals voedsel, energie, zorg, natuur en milieu. Want collectief hebben we veel impact, maar ook veel invloed op hoe we onze leefomgeving inrichten en beheren. Nu samen werken aan duurzame ontwikkelingen van onderop en in onze eigen leefomgeving, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Waardecreatie met hart en hoofd

Duurzaam groeit niet aan bomen of struiken, maar moet door mensen zelf worden georganiseerd. Met elkaar! Samen ondernemen en investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving. Dat is de missie en de basis voor duurzaam ondernemen. Het zijn uiteindelijk de overtuigingen, waarden en ideeën die leiden tot het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is. Burgers, ondernemers, instellingen, politici en bestuurders dienen dan ook de verantwoordelijkheid te nemen en op basis van rechtvaardigheid de uitdaging aan te gaan en te bepalen, wat zij nu juist wel (duurzame opbouw van samenleving en gebruik van leefomgeving) en wat zij nu juist niet (verspilling, uitputting en verwoesting van samenleving en leefomgeving) meer willen doen. Voor deze transitie is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk. Dit alles is noodzakelijk om voldoende levenskwaliteit voor onszelf en voor toekomstige generaties te realiseren.

 

Duurzaam organiseren als uitdaging

Meervoudige, gedeelde en collectieve waardecreatie waarbij economische doelen minder belangrijk zijn dan maatschappelijke- en milieugerelateerde doelen, biedt ons een alternatief voor een duurzamere samenleving. Iedereen kan deel uitmaken van dit doel om samen fundamentele verandering in maatschappelijke systemen te realiseren. De uitdagingen om te komen tot deze verandering kent vele facetten. Essentieel uitgangspunt is dat mensen de overtuiging en ambitie hebben om samen waarde(n) te creëren om vervolgens die waarde(n) te delen. Ofwel, de opgave om waarden duurzaam te organiseren is een flinke uitdaging, waarbij rechtvaardigheid, participatie, interactie en gemeenschappelijkheid doorslaggevend zijn. Dit dient wel te worden georganiseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het Broodfonds. Per 1 juli 2016 is het broodfonds BroodZakelijk voor ondernemers in de regio Berg en Dal / Heumen gestart. Voor informatie en deelname kun je contact opnemen via e-mail: broodfonds.broodzakelijk@gmail.com.

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van

de mens met zijn of haar leefomgeving".

Broodfonds BroodZakelijk voor Groesbeek, Malden, Beek, Millingen aan de Rijn

Energieneutraal Berg en Dal

Ook wordt in de gemeente gewerkt aan het verkleinen van de gezamenlijke CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk is de ‘stempel’ die een onderneming achterlaat als gevolg van het gebruik/verbranden van fossiele brandstoffen. CO2-neutraal ondernemen betekent dan dat een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor haar CO2-voetafdruk: door verbruik van fossiele brandstoffen te vermijden, het overige verbruik te reduceren en zelf duurzame energie op te wekken. Ideaal is het wanneer uiteindelijk geen enkel gebruik van fossiele brandstoffen meer nodig is. In 2015 en 2016 zijn diverse ondernemers en instellingen en burgers bijeen geweest voor een eerste gezamenlijke verkenning over het opzetten van een energieconvenant en ook een energiecoöperatie. Lees hier welke waarden zij hebben gedefinieerd voor het samen werken aan duurzaamheid. Voor meer informatie zie 'Milieu & Energie'.

 

Energierijck Berg en Dal

Voor de concrete uitvoering van zonne-energieprojecten in de gemeente Berg en Dal zijn grote en gunstig gelegen daken nodig. Wij nodigen eigenaren van grote daken (minimaal 750m2) uit om hierover met ons in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken. In de gemeente Berg en Dal zijn er vooral kansen voor zonne-energieprojecten als ondernemers, dakeigenaren, gemeente en inwoners samenwerken. Afgelopen jaar zijn via diverse inwonersbijeenkomsten ideeën uitgewisseld en tijdens het laatste DuurzaamBeek Café is die groep betrokken inwoners verder gegroeid. Coöperatief leren en organiseren vormen de basis voor het samen werken aan een Energierijck Berg en Dal. Dit kan voor iedereen waardevol zijn; behalve in Beek zijn er nu al diverse eigenaren van grote daken in Groesbeek, Ooij, Leuth en Millingen geïnteresseerd om samen de haalbaarheid van een zonne-energieproject te bespreken.

Om onze gemeente energieneutraal te maken zijn veel meer daken verspreid over het hele grondgebied nodig. Ondernemingen, bedrijven en instellingen die een goed dak beschikbaar hebben nodigen wij graag uit voor een verkennend gesprek. Voor meer informatie en contact kunt u contact opnemen met Arjan Vernhout via 06-38280817 of stuur een email naar samen@energierijck.nl.

 

Energierijck Berg en Dal

Duurzame bloemenweides & bloemrijke bermen met insectenhotels en bijenhuizen

Wist je dat planten en bloemen (vegetatie cq. plantengemeenschappen) de basis vormen voor ons (land-)ecosysteem? En wist je dat van alle graslanden nog maar 4% natuurlijk en bloemrijk is. Gevolg hiervan is dat een kwart van de 20 hommelsoorten met uitsterven wordt bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen is minstens 60 procent bedreigd. Het omvormen van de 'arme' graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides en bloemrijke bermen geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving. Zie ook de website www.nlbloeit.nl.

Wil je graag een bijdrage leveren aan het samen werken aan duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen dan kun je een donatie (gift) doen of helpen met de aanleg. De ambitie is om voor iedere m2 auto bloemenweides en bloemrijke bermen aan te leggen. De gemeente, de provincie en lokale ondernemers en instellingen doen mee, maar zonder de hulp van de inwoners is deze ambitie onhaalbaar. Vandaar een speciale crowdfunding actie om samen te werken aan een duurzamere samenleving en een veerkrachtige leefomgeving voor mensen, flora en fauna! De aanleg van de eerste bloemenweide vindt plaats in Millingen aan de Rijn.

 

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving