Contact

Samen werken aan waardecreatie

 

De opgave om waarden duurzaam te organiseren is een flinke uitdaging, waarbij rechtvaardigheid, participatie, interactie en gemeenschappelijkheid doorslaggevend dienen te zijn. Deze website bundelt specifieke onderwerpen en initiatieven rondom de missie: samen werken aan waardecreatie voor een duurzamere samenleving en een veerkrachtige leefomgeving. Dit is onmisbaar voor de mens, de flora en de fauna. De contact- en bedrijfsgegevens zijn:

 

V-CONSULT

Waardecreatie | Competentiedenken | Duurzaamheid

 

arjan(at)v-consult.nl

06 - 38 28 08 17

KvK nummer: 61774057

BTW nummer: NL104440107B01

 

V-consult is een sociale onderneming zonder winstoogmerk, gericht op creatie van waarde voor de lange termijn op basis van sterke idealen en beginselen. Ofwel, gericht op activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan bovenstaande missie, zodat ieder die nu leeft een goed bestaan kan hebben, zonder dat de bronnen voor onze toekomst worden uitgeput.

 

 

“Winst is voor een bedrijf wat zuurstof is voor de mens. Als je er niet genoeg van hebt, sta je buitenspel.

Maar als je denkt dat het leven om ademhalen gaat, dan heb je het echt mis.”

 

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving.

100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.”

 

 

Wij dienen de verantwoordelijkheid te nemen en op basis van rechtvaardigheid duurzame uitdaging aan te gaan en te bepalen, wat wij nu juist wel (duurzame opbouw van samenleving en gebruik van leefomgeving) en wat wij nu juist niet (verspilling, uitputting en verwoesting van samenleving en leefomgeving) meer willen doen.

 

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze website is/zijn samengesteld en geschreven met alle redelijke zorg en met de bezoeker van deze website in gedachten. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist is en zonder voldoende inzicht in de specificaties van elk individu, elke groep individuen, elke onderneming, organisatie of zaak kunnen wij niet garanderen dat het gebruik van deze informatie juist en geldig is. Duurzaambergendal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website of op welke hieraan verbonden website dan ook, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze website of op enige aan deze website verbonden andere website.

 

V-consult - waardecreatie - duurzaamheid - competentiedenken

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving